Eğitim Teknolojileri Zirvesi

TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı Sürdürülebilir İnovasyon Etkinliğine Katıldı

Günümüzün ekonomik, çevresel, sosyal, siyasal ve kültürel sorunlarıyla ve krizlerle baş edebilmek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için yeni yollara ve kaynaklara çok acil ihtiyaç duyulmaktadır. Artık, emek, sermaye ve doğal kaynaklar gibi geleneksel büyüme kaynaklarının eskisi kadar etkili ve yeterli olamadığı ortadadır

Bülent Kavaklı; İnovasyon olmadan krizlerle baş etmek, ekonomik, çevresel, sosyal, siyasal ve kültürel sorunları çözmek çok zor, çok maliyetli ve çok yavaş olacaktır. İnovasyon, çözümleri sağlayacak politikaların geliştirilmesine ve uygun yatırımların yapılmasına olanak sağlayacaktır.

Özellikle yeni neslin inovasyon ile buluşması adına ilk okul, orta okul ve liselerde yapacağımız çalışmaların Türk Mucitleri ile ülkemizin geleceğine ışık tutacağımıza inanıyorum diyen Bülent KAVAKLI, gelecek inovasyonda ve inovasyona yatırım yapanların elinde olacak dedi.