İl Temsilcilikleri

TÜMMİAD il temsilcileri bulundukları illerimizde Türk Mucit ve Girişimcilerinin yanında olmaya devam ediyor.